PRODUCTS
D-2230 Buharl?/Gazl? Kurutma Makineleri

D-2230 Buharl?/Gazl? Kurutma Makineleri, çe?itli kuma? kalitelerindeki haz?r giyim ürünlerinin kurutulmas?nda en az buhar, enerji ve 2aman kullan?m?yla en lyl sonuçlar? elde etmek için tasarlanm??t?r.

Önden yuklemeli tipteki bu makine. AlSl 316L kalitesindeki paslanmaz çelikten imal edilmi?tir ve her türlü konfeksiyon mamulünü kurutabilecek özelliktedir.

Kurutma i?lemi, makinenin alt sabit gövdesinin iki farkl? taraf?na yerle?tirilmi?, 1/2 Inch kanatl? borulardan imal edilmi?. 2 grup halindeki ?s?t?c?lar sayesinde en verimli ?ekilde gerçekle?ir. Kurutulan mal? so?utup yumu?atmak ?çin otomatik olarak olarak çal??an 2 adet pnomatik taze hava klapesi mevcuttur. Makinenin operasyon sistemi otomatiktir ve bir elektronik panel kontrolü ile çal??maktad?r.

Özel bir filtre, makineyi koruyacak ?ekilde pislik tutma görevini yerine getirir.Kurutulan mallar?n kolay bo?alt?lmas?n? saklamak amac?yla makineyi i?lem tamamland???nda öne yat?ran hidrolik bir sistem mevcuttur.

More pictures:

© 2017 DANIŞ Makina Turizm San. ve Tic Ltd.Şti